Welkom bij OISM Advies

OISM geeft op een persoonlijke én actuele wijze inhoud aan dienstverlening rondom organisatie en mens (O&M).

Organisatie en mens geeft resultaatgericht inhoud aan eigentijds HRM (human resources management). Gebaseerd op samenhangende kennis en ervaring op het vlak van verandermanagement, organisatieontwikkeling, loopbaanontwikkeling, HRM en arbeidsrecht in de meest brede zin. 

Maak kennis met een concept dat zich in de praktijk heeft bewezen waarbinnen samenhang toegang biedt tot inzicht én zelfsturing. Creëer zelf ruimte, maak zelf keuzes en kom zelf tot resultaten. Voor uzelf én voor uw organisatie. Benut het potentieel dat er is door anders kijken, anders denken en anders doen.

U wordt van harte uitgenodigd én uitgedaagd tot een gesprek, neem hiervoor vrijblijvend contact op.