Reorganisatie

U staat misschien voor een (mogelijke) reorganisatie.

Een reorganisatie is ingrijpend. Een reorganisatie is ook complex.

U bent misschien op zoek naar een ervaren sparringpartner.

Een partij die een reorganisatie samen met u kan doorlopen. Schouder aan schouder.

Een partij die beschikt over daartoe benodigde expertise en ervaring.

Wat is uw uitgangspositie?
Reorganiseren kan in verschillende situaties en in verschillende vormen aan de orde komen. Van organisatieverandering tot overname van fusie tot splitsing. Van het benutten van nieuwe kansen of mogelijkheden tot de noodzaak om, al dan niet op korte termijn, kosten te besparen.

Wat is wat u betreft het doel van een reorganisatie?
Uw doel is een gezonde continuïteit. Een gezonde continuïteit door het behouden en/of het vergroten van het verdienvermogen. Van de organisatie én de daarmee verbonden mensen. 

Wat is wat u betreft de uitdaging?
De uitdaging ligt in het bereiken van het doel op basis van een menselijke maat en een minimale schade. Gebaseerd op een balans tussen snelheid en zorgvuldigheid.

De sleutel tot succesvolle reorganisatie?
OISM Advies heeft meer dan 200 reorganisaties succesvol begeleid/uitgevoerd. Succesvol op basis van het concept verbindend reorganiseren. Kern van die aanpak is het realiseren van ingrijpende veranderingen met het behoud van de verbinding met diegenen die door die verandering worden geraakt: reorganiseren met een menselijke maat.

Hoe?

Door gebruik te maken van een beproefde aanpak en daarmee samenhangende documentensets in de verschillende reorganisatiefasen. Een beproefde aanpak die de afgelopen 30 jaar is ontwikkeld.

Reorganisatie-expertise?
Van veranderkunde, organisatiekunde, projectmanagement, persoonlijk leiderschap, conflictmanagement, onderhandelen, HRM, loopbaanontwikkeling, verlies en rouwverwerking tot zowel collectief (w.o. medezeggenschap) alsook individueel arbeidsrecht. 

Binnen het concept verbindend reorganiseren zijn en worden die expertises geïntegreerd aangeboden.

U wordt van harte uitgenodigd tot een gesprek, neem hiervoor contact via het contactformulier of telefonisch op +31 6 53 37 4300.