Dienstverlening

Op welke vlakken kan OISM iets voor je betekenen?

OISM werkt vanuit een eigen, onderscheiden aanpak. Het ITO-isme. ITO legt op alle organisatieniveaus een relatie tussen resultaten bereiken, het scheppen van de daarvoor benodigde voorwaarden en de feitelijke realisatie. Van kijken, denken, voelen naar doen. ITO staat aan de basis van het vergroten van de zelfsturing van mensen.

De dienstverlening van OISM bestaat, afhankelijk van de klantvraag, uit adviseren, sparren, coachen, trainen, opleiden en uitvoeren. De inhoud van dienstverlening heeft betrekking op:

Organisatieontwikkeling en organisatieadvies:

 • ondernemingsplanning en de praktische uitvoering daarvan tot op individuniveau;
 • ontwikkelen van leiderschap (en het vermogen tot zowel leiding geven alsook leiding nemen);
 • teamontwikkeling.

Reorganiseren:

 • integrale, lees volledige begeleiding én uitvoering van reorganisaties gebaseerd op een trackrecord van meer dan 250 succesvolle reorganisaties;
 • reorganiseren op basis van een eigen concept, ‘verbindend reorganiseren, reorganiseren met een menselijke maat’

Loopbaanontwikkeling en loopbaanadvies:

 • loopbaancoaching op basis van ‘werken vanuit eigen kracht en zelf achter het stuur van je eigen loopbaan’.

HR (human resource management), in OISM-termen ‘organisatie en mens’ (OM):

 • professionalisering én innovatie. Van HR naar OM;
 • van strategische tot hands on HR-dienstverlening.

Arbeidsrecht (risicomanagement organisatie en mens):

 • effectief voorkomen en beheersen van arbeidsrisico’s;
 • het voorkomen en oplossen van arbeidsconflicten;
 • het bijstaan van zowel organisaties alsook individuele medewerkers.
 • het bijstaan van ondernemers én ondernemingsraden, personeelsvertegenwoordigingen op het vlak van een moderne vorm van medezeggenschap.