ITO-isme

ITO-isme staat voor een visie gebaseerd op het gedachtegoed van het (maximaal) zelf, aansluitend bij de eigen rol en positie, voeren van regie op basis van het ITO-regie-model.
Het ITO-regie-model heeft betrekking op een procesmatige samenhang tussen relevante variabelen op basis van in-, through- en output (ITO):

  • output: wat wil je bereiken voor wie;
  • input: wat heb je daarvoor nodig van wie;
  • throughput: wat kun/moet je daarvoor doen met wie.

Het model kent daarnaast:

  • een objectieve, formele, inhoudelijke en onpersoonlijke bovenstroom en
  • een subjectieve, informele, relationele en (inter)persoonlijke onderstroom.

Op basis van het ITO-isme worden verandermanagement, organisatieontwikkeling, loopbaanontwikkeling, HRM en arbeidsrecht geïntegreerd en verbonden met de eisen van deze tijd.