Over OISM

Resultaatgericht ontwikkelen van mensen en organisaties. Dat is voor OISM de essentie.

OISM staat voor ‘organisatie is mens’.
Wanneer mensen doen waar ze goed in zijn dan ontwikkelen mensen goede, succesvolle organisaties. Organisaties waarbinnen verschillen tussen mensen benut en niet weggenomen worden.

OISM draagt met O&M bij aan een cruciale omslag.
Een omslag waarbij mensen toenemend vormgeven aan organisaties en organisaties afnemend vormgeven aan mensen. O&M niet als vergezicht maar gebaseerd op het in onderlinge samenhang benutten van kennis op verschillende vakgebieden:

  • verandermanagement;
  • organisatieadvies;
  • reorganiseren;
  • loopbaanadvies;
  • human resource management (HRM);
  • arbeidsrecht (inclusief medezeggenschap).

Voor OISM is ‘de menselijke maat’ een vanzelfsprekend uitgangspunt.